Picture: University of Turku
Arkeologista perustutkimusta edistävä Suomen muinaistutkimuksen tuki ry jakaa vuosittain kevätkokouksensa yhteydessä ”Suomen arkeologinen teko” -tunnustuksen ja -kunniamaininnan. "Tekoa" ei ole tarkemmin määritelty, vaan se voi olla arkeologinen tapahtuma, julkaisu, tutkimus, näyttely, hanke, ryhmä jne., jonka kautta on esimerkiksi edistetty arkeologian positiivista tunnettavuutta, näkyvyyttä tai tutkimusta. Se voi olla myös tunnustus kokoelmiin, näyttelyihin, uraan tai julkaisuihin liittyvistä saavutuksista tai muusta toiminnasta.

Lyhyesti perustellut ehdotukset vuoden 2018 arkeologiseksi teoksi voi lähettää sähköpostitse otsikolla "Arkeologinen teko" sähköpostiosoitteeseen sihteeri@smtt.fi 26.2.–10.3.2019 välisenä aikana. Tunnustuksen saaja valitaan ehdokkaiden joukosta asiantuntijoista, opiskelijoista ja harrastajista koostuvan raadin äänestyksellä. Kunniamaininnan saaja pyritään valitsemaan kaikille avoimella yleisöäänestyksellä. Tunnustus ja mahdollinen kunniamaininta myönnetään Suomen muinaistutkimuksen tuki ry:n vuosikokouksen yhteydessä 26.3.2019. Tunnustus tullaan myöntämään viidennen kerran.

Ehdotuksia vuoden arkeologiseksi teoksi 2017 otettiin vastaan sekä yleisöltä että alan toimijoilta. Tunnustus myönnettiin esitettyjen kymmenen ehdokkaan joukosta valitsijaraadin äänestyksen perusteella. Valitsijaraatiin pyydettiin edustajia eri puolilta Suomea ammattiarkeologien, arkeologian opiskelijoiden ja harrastajien edustajista.

Vuoden 2017 arkeologiseksi teoksi valittiin Ilari Aallon ja Elina Helkalan kirja ’Matka muinaiseen Suomeen. 11 000 vuotta ihmisen jälkiä’ (Atena Kustannus 2017). Raadin edustajat kiittivät kirjaa erityisesti sen monipuolisuudesta, ajallisesta ja paikallisesta kattavuudesta, kuvituksesta sekä yleistajuisuudesta.

Tunnustus myönnettiin Suomen muinaistutkimuksen tuki ry:n vuosikokouksen yhteydessä 27.3.2018. Tunnustus myönnettiin nyt neljännen kerran.

Lataa tiedote tästä [pdf]

Ehdotuksia vuoden 2016 arkeologiseksi teoksi otettiin vastaan helmikuun loppuun asti. Vuosikokouksen yhteydessä 28.3.2017 vuoden 2016 arkeologiseksi teoksi julistettiin 'Muistojen ja tarinoiden Kangasniemi' -projekti. Kunniamaininnan sai lisäksi Lahden historiallisen museon tutkimuspäällikkö Hannu Takala ansiokkaasta toiminnastaan historiallisen ajan muinaisjäännösten suojelemiseksi.

Valitsijaraati koostui alan ammattilaisten (yliopistot, yksityiset toimijat), opiskelijoiden ja harrastajien edustajista. Valinta tehtiin suljetulla äänestysmenetelmällä. Tunnustus myönnettiin kolmannen kerran.

Vuoden arkeologinen teko -tunnustus 2015 myönnettiin Suomen muinaistutkimuksen tuki ry:n vuosikokouksen yhteydessä

  • Metsähallituksen valtion metsien kulttuuriperintökohteiden inventointihankkeelle 2010-2015

sekä

  • kirjalle 'Muinaisuutemme jäljet. Suomen esi- ja varhaishistoria kivikaudelta keskiajalle' (kirj. G. Haggren, P. Halinen, M. Lavento, S. Raninen, A. Wessman).

Valitsijaraati koostui HY:n, TY:n, OY:n, Museoviraston, maakuntamuseoiden, harrastajien ja yksityisten toimijoiden edustajista. Tunnustus päätettiin jakaa jaettuna valitsijaraadin äänestyksen pisteytyksen mentyä tasan. Ehdotuksia vuoden arkeologiseksi teoksi 2015 otettiin vastaan sekä yleisöltä että alan toimijoilta.

“Arkeologinen teko” voi olla mikä tahansa kotimainen tapahtuma, julkaisu, tutkimus, näyttely jne. mikä on esimerkiksi edistänyt arkeologian tunnettavuutta, näkyvyyttä tai tutkimusta. Se voi olla myös tunnustus kokoelmiin, näyttelyihin, uraan tai julkaisuihin liittyvistä saavutuksista tai muusta toiminnasta.

Tunnustus myönnettiin nyt toista kertaa. Viime vuonna tunnustus myönnettiin Museoviraston arkistoaineiston digitalisointihankkeelle ja kunniamaininta Espoon kaupunginmuseolle sen vastuullista metallinilmaisinharrastusta edistäneestä toiminnasta.


Lisätietoja:


Ehdotuksia vuoden arkeologiseksi teoksi 2014 otettiin vastaan sekä yleisöltä että alan toimijoilta ympäri Suomen. Tunnustuksen valinnan teki alan tutkijoista koottu raati äänestysmenettelyn kautta, kunniamaininnasta päätti hallituksen kokous.

Vuoden arkeologinen teko -tunnustus myönnettiin Museoviraston digitointihankkeelle, jonka yhteydessä sen arkistossa säilytettäviä arkeologisia tutkimusraportteja 1800-luvulta 2000-luvulle on siirretty sähköiseen muotoon ja julkistettu kaikkien ulottuville. Palvelu on kaikille avoin ja toimii Museoviraston rekisteriportaalin kautta osoitteessa http://kulttuuriymparisto.nba.fi > Kulttuuriympäristön tutkimusraportit. Palvelu parantaa arkeologisen arkistoaineiston saatavuutta ja käytettävyyttä sekä helpottaa huomattavasti kenttätutkimusaineistoon perustuvaa perus- ja jatkotutkimusta.

Kunniamaininnan yhdistys päätti myöntää Espoon kaupunginmuseolle sen metallinetsintään liittyvästä ansiokkaasta toiminnasta. Museo on toiminnallaan edistänyt tutkijoiden ja harrastajien välistä yhteistyötä mm. harrastusta esittelevän näyttelyn, erilaisten tapaamisten ja maastohankkeiden sekä sisällöllisesti laadukkaiden kotisivujen ja muun aineiston kautta.

Vuosittain jaettavat tunnustukset myönnettiin 2015 ensimmäistä kertaa.


Yhteystiedot

Suomen muinaistutkimuksen tuki ry
Sposti: sihteeri@smtt.fi

Sivustoa päivitetty 26.2.2019